BUDGETBEHEER (INKOMENS- EN VERMOGENSBEHEER)

Budgetbeheer is een vorm van financiële dienstverlening waarbij u op vrijwillige basis een volmacht verstrekt aan Almass Bewindvoering B.V. om uw financiële belangen te behartigen.

In overleg met u kijken we waar de problemen zich voordoen en wij proberen in samenwerking met u de problemen op te lossen. Daarnaast helpen wij u om zelf weer uw financiën te gaan beheren nadat de gerezen problemen zijn opgelost.

In tegenstelling tot bewind en curatele is er bij budgetbeheer géén toezicht van de Rechtbank.

BUDGETBEHEER (INKOMENS- EN VERMOGENSBEHEER)