Testament

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie u erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament opgesteld door een notaris. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het  kan ook een onafhankelijke partij zijn. Wanneer een onafhankelijke partij optreedt als executeur voorkomt dit lastige situaties.

Almass Bewindvoering B.V. kan desgevraagd voor u optreden als executeur-testamentair en de zaken in overleg met de erfgenamen op professionele wijze afwikkelen.