REGISTEREXECUTEUR


Almass Bewindvoering B.V. en Almass Administratie B.V. leveren  gezamenlijk een ondersteuning aan zowel personen als bedrijven. Om u of uw bedrijf niet alleen tijdens leven te kunnen helpen start ik in september 2021 met het volgen van een intensieve opleiding om benoemd te kunnen worden tot RegisterExecuteur.

De RegisterExecuteur helpt nabestaanden bij alle praktische, fiscale, juridische en financiële zaken die zich voordoen na een overlijden. Door een professionele aanpak en het gebruik van het door alle erfgenamen te raadplegen online Digitale Nalatenschapsdossier verloopt de afwikkeling vlot en overzichtelijk en kunnen vaak vervelende ruzies worden voorkomen.

Ook bij leven kunt u gebruik maken van deze dienstverlening. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in het wettelijk erfrecht en op het gebied van de daarbij behorende belastingen. Gezinssituaties worden steeds complexer.

Denk hierbij aan de gevolgen van een echtscheiding of van ongehuwd samenwonen.

Samen met de RegisterExecuteur regelt u de zaken die u nu wel, maar na uw overlijden niet meer kunt regelen. Denk hierbij ook aan de benoeming van de RegisterExecuteur in uw (levens)testament, en het regelen van uw uitvaart.

Als alles volgens planning verloopt verwacht ik de opleiding voor Registerexecuteur in december 2021 succesvol af te ronden.