BUDGETBEHEER (INKOMENS- EN VERMOGENSBEHEER)


Budgetbeheer is een vorm van financiële dienstverlening waarbij u op vrijwillige basis een volmacht verstrekt aan Almass Bewindvoering B.V. om uw financiële belangen te behartigen.

In overleg met u kijken we waar de problemen zich voordoen. In samenwerking met u proberen wij deze op te lossen. Nadat de problemen zijn opgelost helpen wij u weer om zelfstandig uw financiën te gaan beheren.

In tegenstelling tot bewind en curatele is er bij budgetbeheer géén toezicht van de Rechtbank.