SCHULDHULP VOOR ONDERNEMERS


Almass Bewindvoering B.V. levert schuldhulp aan ondernemers. Hierbij werken we nauw samen met hulpverlenende instellingen en gemeenten.

Door combineren van taken uitgevoerd door Almass Bewindvoering B.V. en Almass Administratie B.V.  zijn wij in staat ondernemers te ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen.

Samen kunnen wij proberen om een faillissement te voorkomen, de schuldsanering op te starten en zo mogelijk te helpen bij een doorstart.