De landelijke maatregelen en aanbevelingen in verband met het corina-virus raken ook Almass Bewindvoering B.V. Op onze basis-dienstverlening, zoals de uitbetaling van leefgeld, de behandeling van financiële post en ons telefonisch spreekuur kunt u rekenen.

Tegelijk moeten ook wij waar mogelijk sociaal contact beperken. Dit is om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom geldt met ingang van maandag 16 maart 2020:

  • Bezoek aan cliënten komen in principe te vervallen. We vervangen dit als het mogelijk is door telefonisch overleg. We nemen contact met u op en zoeken in overleg met u het best denkbare alternatief.

Natuurlijk volgen we ook de algemene aanbevelingen van het RIVM.

Zittingen bij de Rechtbank vervallen vanaf dinsdag 17 maart, mogelijke uitzonderingen daargelaten. Zie voor actuele informatie de website van de Rechtbank op www.rechtspraak.nl.

Intern treffen we nog meer maatregelen. Op dit moment zult u daar geen hinder van ondervinden. We blijven ons werk doen ! Deze maatregelen hebben als doel het beschermen van onze medewerkers, om u ook bij verdere uitbreiding van het Corona virus te kunnen blijven helpen. Als onze bereikbaarheid of reactietijd langer is dan dat u van ons gewend bent vragen we daarvoor uw begrip.

Nieuwe ontwikkelingen of maatregelen leest u op onze website. www.almassbv.com.

In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Het team van Almass Administratie & Bewindvoering.

Ontwikkelingen in verband met het Coronavirus